Informatie over BAI
BAI Den Bosch BAI Den Bosch
MAAK JOUW THEATER BAI IDEEENPRIJSVRAAG - Dag van de Architectuur 2013

MAAK JOUW THEATER
"de Bossche binnenstad als decor voor het ontwerp van jouw tijdelijke podium"

RESET HET HEETMANPLEIN ‘Reset het Heetmanplein’ - Welkom in Den Bosch!
"Bedenk een nieuwe entree voor ’s-Hertogenbosch en geef daarmee opnieuw betekenis aan de plek"

Winnaars:
HEETMANPARK - Pepijn van Voorst, Karho Yeung
CIRCUS JEROEN BOSCH - Jeroen Bos en David de Jong

Eervolle vermelding:
TUIN DER LUSTEN - Maaike Marechal, Suzanne Linders
MIJNPLEIN - Beatriz Ramo, Oscar Gential, Ahinitze Errasti Echebarria en Beatriz González Lazo

RESET KRUITHUIS Het BAI schrijft jaarlijks, in samenwerking met de BNA en de gemeente een actuele ontwerpprijsvraag uit – toegankelijk voor iedereen! Deze vijftiende editie was een bijzondere: ‘RESET HET KRUITHUIS’

‘Bedenk een nieuwe functie voor het Kruithuis en maak een ontwerp om het complex te kunnen herbestemmen.’

De gemeente Den Bosch overweegt om het Kruithuis in de nabije toekomst te verkopen. Het BAI is er echter van overtuigd dat dit historische bouwwerk en deze omgeving nog ruim voldoende uitdagingen bieden voor een nieuwe, zinvolle bestemming.
Met deze uitdagende prijsvraag hopen we de gemeente met nieuwe, verrassende bruikbare ideeën hiervan te overtuigen.

ERVAART DEN SCHATTEN DES ENGELERMEER Voor opgave van 2010 hebben we een oproep gedaan mee te denken over, en ontwerpen aan te leveren voor een actueel plan welke bestond uit maar liefst twee prijsvragen:

1. Ontwerp een watersportpaviljoen aan het Engelermeer.
2. Ontwikkel een ruimtelijke en visie voor het gebied rond het Engelermeer.

Aanleiding is de ambitie van de gemeente 's-Hertogenbosch om de omgeving van het Engelermeer te ontwikkelen tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied, gericht op de beleving van natuur en water. Het gebied voldoet aan alle voorwaarden voor dat streven: het biedt voldoende ruimte en is goed te ontsluiten. Het aaneengesloten wateroppervlak zal door verdere ontgronding toenemen waardoor de gebruiksmogelijkheden op het water vergroot worden - een plek om te ontmoeten en te recreëren.

ONTWERP EEN OSSUARIUM Aanleiding voor de ontwerpprijsvraag in 2009 is een concrete vraag van de 150 jaar oude begraafplaats Orthen om een Ossuarium te ontwerpen.
In die 150 jaar is de begraafplaats veel veranderd: van een middelgrote begraafplaats liggend te midden van weidse velden, tot een grote begraafplaats liggend in een stedelijke context. Het is een groene begraafplaats met een prachtig bomenbestand. ‘Orthen’ ademt een rustige parkachtige sfeer uit waar men kan dwalen en mijmeren.

VERENIGT DEN BOSCH - BRUG ZW.VAART Alweer enkele eeuwen loop de Zuid-Willemsvaart als een scheur door de binnenstad van Den Bosch. Een scheur die prachtige oude stadswijken isoleert van het eigentijdse stadscentrum. Maar ook een scheur die vele Bossche families gescheiden houdt.

Aan dit hartverscheurende drama kan een eind komen, nu de Zuid-Willemsvaart langs de oostzijde van de stad wordt omgelegd.
Men heeft de kans gekregen na te denken over hoe de stadsdelen aan weerszijde van het kanaal met elkaar verbonden kunnen worden. Verenigt Den Bosch!

HOMO AQUARIUS - DRIJVENDE WONING  Ontwerp een drijvende woning.

De bouw van uitbreidingswijk "De Groote Wielen" nabij Rosmalen is in volle gang. Aan de noordrand van de woonbuurt De Watertuinen, als onderdeel van de centrale waterplas, wordt een bijzonder project gerealiseerd. Deze bijzondere locatie is de inspiratie geweest om te kiezen voor drijvende woningen aan steigers. Dit plan is nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Om aan deze locatie met bijzondere context recht te doen heeft de organisatie samen met de gemeente deze stimulerende ideeënprijsvraag: 'Ontwerp een drijvende woning in De Groote Wielen' georganiseerd.

BELEGER DE STAD - ONTWERP RONDEEL De organisatie heeft lang gezocht naar een passende opgave voor deze jubileumuitgave. Den Bosch is dit jaar Europese vestingstad 2005 geworden.
Met de opgave ‘Ontwerp een gebouw op het rondeel ‘Westwal' is hierbij aansluiting gezocht. Een opgave die vele reacties los maakte. De opgave zou te klein zijn, niet concreet genoeg en de organisatie zou zich als kritisch Bosch Architectuur Initiatief conformeren aan het renovatieplan voor de vestingwerken. Daarnaast vinden velen dat je zoiets eerbiedwaardigs als een oud rondeel toch niet tot prijsvraagonderwerp maakt!
Stel je voor! Zoiets ouds, daar blijf je netjes vanaf.

ONTWERP EEN MOERASBRUG Het BAI is het hele jaar druk bezig om bruggen te slaan. We trachten vakbroeder en leek bij elkaar te brengen middels lezingen, debatten, excursies, tentoonstellingen en wandelingen.

We slaan bruggen naar het verleden middels samenwerking met de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch, die ons veel kunnen vertellen over het bouwen van vroeger. We slaan bruggen naar de toekomst door het opzetten van educatieprojecten voor jongeren. We werken samen met de gemeente, met kunstenaars, juristen, aannemers en makelaars. Door harmonie meer aandacht en begrip voor architectuur!
Eens per jaar maken we echter een uitzondering. Dan komen de messen op tafel. Middels een prijsvraag nodigen we iedereen uit om de degens te kruisen. Leek en vakbroeder, in plaats van zoeken naar harmonie nemen ze elkaar de maat: wie is hier de beste?
We hebben het natuurlijk over de ontwerpprijsvraag in het kader van de Dag van de Architectuur. Thema van dit jaar: een Moerasbrug. Bingo! Voor de voorzitter van het BAI is dit natuurlijk een inkoppertje! Een eitje. Het hele jaar bruggen bouwen kan nu worden afgerond met een brug die gewoon de eerste prijs wint. Kan meteen het misverstand van vorig jaar worden rechtgezet, toen ik om onverklaarbare redenen niet in de prijzen ben gevallen! Op weg naar de locatie bij de Grote Wielen maak ik geest vast wat los......

ONTWERP EEN FIETSENSTALLINGSHUISJE Ontwerp een beheerdersruimte met diverse faciliteiten in Oss.

ONTWERP EEN BUITENBERGING Ontwerp voor een universele buitenberging.

ONTWERP EEN J.O.P. DEN BOSCH / OSS Ontwerp een Jongeren Ontmoetingsplek in Oss en Den Bosch.

ONTWERP EEN COLUMBARIUM Ontwerp een Columbarium voor begraafplaats Orthen

ONTWERP DIVERSE HEKWERKEN Stads'poort' Den Bosch - Gasselstraat.

DRINKFONTEIN OP HET FONTEINPEIN De drinkfontein met het motto '1 + 1 = water' is een inter-communicatieve fontein, waarbij je een ander moet uitnodigen even te helpen bij de bediening. De waterstraal van de drinkfontein wordt geactiveerd wanneer iemand van meer dan 30 kilogram op de daarvoor ontworpen voetplaat gaat staan. De voetplaat en de waterstraal zijn 2 meter van elkaar verwijderd. Je vraagt een ander je te helpen of je moet iets slims bedenken om water te kunnen drinken. Het overtollige water kan wegstromen door de letters van een gedicht dat is gefreesd uit de metalen grondplaat. Het ontwerp voor de fontein was de winnende inzending van een BNA prijsvraag. De fontein is gerealiseerd in 2000.