Nieuws - BAI Prijsvraag 2011 BAI Prijsvraag 2011

Download de catalogus 'RESET HET KRUITHUIS'

 De catalogus is als PDF (9,1mb) te downloaden (klik hier).

EERSTE PRIJS 'Cour d'Honneur' door Happel Cornelisse architecten

Happel Cornelisse winnaar Reset het Kruithuis Den Bosch

Happel Cornelisse heeft de 1ste prijs gewonnen met een ontwerp voor de herontwikkeling van het Kruithuis in Den Bosch. 
Happel Cornelisse stelde zich tot doel om het Kruithuis op te nemen in een nieuw ensemble waarin ook de omliggende officierswoningen, het gewerenhuisje en de militaire bakkerij worden opgenomen. Door de toevoeging van een nieuw, driezijdig bouwblok - naar typologie van de 'Cour d'Honneur’ - komt het Kruithuis in de luwte te liggen van een omsloten binnentuin en wordt van weerbarstig solitair een eervolle medespeler binnen een nieuw publiek domein.

De inzendingen zijn tot 12 augustus te zien in het Stadhuis van Den Bosch.

Happel Cornelisse architecten

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Info - BAI Prijsvraag 2011 Inzendingen - BAI Prijsvraag 2011 Prijsvraag 2011 - Reset Kruithuis - Bosch Architectuur Initiatief

OPGAVE

BAI IDEEENPRIJSVRAAG Dag van de Architectuur 2011
‘RESET HET KRUITHUIS’
‘Bedenk een nieuwe functie voor het Kruithuis en maak een ontwerp om het complex te kunnen herbestemmen.’

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) schrijft jaarlijks, in samenwerking met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de gemeente Den Bosch, een bijzondere ontwerpprijsvraag uit – toegankelijk voor iedereen.
Met deze prijsvraag willen we publiek het plezier, maar ook de problematiek, van het ontwerpen laten ontdekken. En hopen we hen bewust(er) te maken van de (ruimtelijke) kwaliteit van het leefmilieu, met name die van onze stad.

De prijsvraag is inmiddels een traditie: sinds de start in 1996 heeft ze geleid tot allerhande kleine en grote projecten in Den Bosch, waarvan er vele uitgevoerd of in voorbereiding zijn. ‘De moerasbrug’ bijvoorbeeld in 2004, ‘Beleger de Stad’ (2005), ‘De drijvende woning’ (2006), ‘Een verbinding over de Zuid-Willemsvaart’ (2008), het ‘Ossuarium’ (2009) en vorig jaar de dubbele ontwerpopgave voor een ‘landschappelijke visie en het watersportpaviljoen aan het Engelermeer’.

Ook in 2011 hebben we het publiek weer opgeroepen om mee te denken over, en ontwerpen aan te leveren voor een actueel project. En deze vijftiende editie was (opnieuw) een bijzondere:

‘Bedenk een nieuwe functie voor het Kruithuis en maak een ontwerp om het complex te kunnen herbestemmen.’

De gemeente Den Bosch overweegt om het Kruithuis in de nabije toekomst te verkopen. Het BAI is er echter van overtuigd dat dit historische bouwwerk en deze omgeving nog ruim voldoende uitdagingen bieden voor een nieuwe, zinvolle bestemming. Met deze vijftiende controversiële én uitdagende prijsvraag hopen we de gemeente hiervan te overtuigen. We zijn daarin zeker niet de eersten: in het verleden zijn er al meerdere studies naar gedaan. Maar we zijn ervan overtuigd dat nu, in 2011, deze BAI-prijsvraag ongetwijfeld tot nieuwe, verrassende bruikbare ideeën zal leiden.ICOON - HET KRUITHUIS COMPLEX MET ZIJN HUIDIGE BEWONERS
Het zeshoekige Kruithuis is een karakteristiek icoon van de oude vestingstad ’s-Hertogenbosch. Naar een ontwerp van ingenieur/medicus Jan van der Weeghen werd het tussen 1618 en 1621 gebouwd in een renaissancistische 17e eeuwse architectuurstijl en ingericht als centrale opbergplaats voor munitie. Daarmee is het Kruithuis uniek: voorheen lag munitie verspreid opgeslagen in kleinere depots, zoals torens en rondelen van de stadsmuren.
Het gebouw werd om zijn gevaarlijke inhoud zo ver mogelijk van het stadscentrum gesitueerd: vlakbij de stadsmuur en afgekeerd van de stad. De gesloten, één meter dikke buitenmuur en de zware houten poort aan de stadswal-kant boden de stad en haar inwoners maximale bescherming bij een eventuele ontploffing van het kruit.
Kruithuis Den Bosch
Kruithuis Den Bosch
Na voltooiing kreeg het Kruithuis in de loop der geschiedenis meerdere (militaire) bestemmingen: van laboratorium tot houtzagerij, van opslagplaats tot kledingmagazijn. In de jaren zeventig van de vorige eeuw diende het als openluchttheater en repetitielokaal voor Het Brabants Orkest; later volgde Museum Het Kruithuis, de expositieruimte voor de Gemeentelijke Tentoonstellingsdienst.

In 1975 werd het Kruithuis grondig gerestaureerd: de originele inwendige hoofdstructuur en de verminkte arcadebogen op de binnenplaats werden hersteld en het oorspronkelijke maaiveld werd weer deels zichtbaar na plaatselijk herstel van de grachtcontouren. Bovendien werd de verdwenen brug gereconstrueerd - in de vorm van een eenvoudige houten vlonder tussen de herstelde gemetselde bruggenhoofden, waarvan de aanzetten bij archeologisch onderzoek waren teruggevonden.
Het Kruithuis is vanaf 2007, in afwachting op een definitieve bestemming, aan STOK verhuurd. STOK is het Stichting Stedelijk Overleg Kunstenaars ’s-Hertogenbosch. In de zalen van het Kruithuis zijn exposities van niet alleen schilderijen, maar ook beelden, video, keramiek, grafiek, foto's en installaties te zien en te horen. Er vinden tevens workshops en andere culturele activiteiten plaats, zoals concerten en theatervoorstellingen. De officierswoningen aan de Citadellaan 1, 3 en 5 en de voormalige militaire bakkerij aan de Vliertsestraat 4,6, en 8 worden bewoond evenals het woonhuis Vliertsestraat 2.

DE AANLEIDING
Het Kruithuis heeft in de eeuwen zijn oorspronkelijke functie verloren, maar zijn aantrekkingskracht overtuigend behouden. Het BAI probeert in 2011 die karakteristieke identiteit nieuw leven in te blazen met deze bijzondere ontwerpopgave. In het kader van jaarthema ‘RESET THE CITY’ wil het BAI de gemeente Den Bosch inspireren het Kruithuis in te zetten als ‘reset’. Niet alleen voor dit plangebied, maar voor de hele stad.

De Kruithuis-opgave staat model voor veel herbestemmingopgaven in onze stad, waaromheen cruciale vragen zwermen als: waarom bewaren we gebouwen eigenlijk? Willen we ermee onze eigen of collectieve herinneringen niet aantasten? Of bewaren we wat wij belangrijk vinden voor toekomstige generaties?
Deze relatie - tussen gebouw, historische ervaring en actueel gebruik - is voor architecten relevant. Juist nu, in een tijd van bewaren, renoveren en herbestemmen. Juist nu, in een tijd waarin herbestemming nadrukkelijk wordt besproken en bediscussieerd. En waarin er vrij mee wordt geëxperimenteerd.
‘Een nieuwe functie voor het Kruithuis en een ontwerp om het pand te kunnen herbestemmen’ is dan ook de ultieme testcase. Voor het BAI. Voor de gemeente Den Bosch. En voor de deelnemers.

DE OPGAVE
‘Bedenk een nieuwe functie voor het Kruithuis en maak een ontwerp om het complex te kunnen herbestemmen.’

LOKATIE
Lokatie prijsvraag 'RESET HET KRUITHUIS'
de locatie van het plangebied ‘Kruithuis’
(witte kader - inclusief panden Vliertstraat 4,6,8 en Citadellaan 1,3,5)

DOCUMENTEN
De volgende documenten worden door de organisatie aangeboden: Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma.

Aanvullende tekeningen (inmeting april 2011) van het kruithuiscomplex kunt u downloaden op de pagina 'meet en tekenwerk'.

Namens de werkgroep DvdA,
Michael Bol - voorzitter BAI

De prijsvraag ‘RESET het Kruithuis' wordt mede tot stand gebracht door medewerking en financiële bijdragen van o.a.:
BAI logos sponsoren